گالری تصاویر

بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
بازدید مدیر کل دفتر همکاری های اقتصادی عمان با ایران
 
 
 

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

  آدرس کارخانه: میناب، کیلومتر 12 جاده میناب – جاسک، صنایع غذایی کلثوم کاملیا

  مدیرعامل: 09179458601 , خانم ذاکری

  مدیر فروش: 09365752258 , آقای خوجه دادی

 ایمیل: