فرم اخذ نمایندگی
مشخصات متقاضی
شماره ثبت
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
آدرس شرکت/موسسه:
ورودی نامعتبر
کد تلفن شهرستان
ورودی نامعتبر
فاکس:
ورودی نامعتبر
شماره جهت تماس ضروری
ورودی نامعتبر
سوابق و تجارب کاری متقاضی:
نام محل فعالیت و آدرس:
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت:
ورودی نامعتبر
مدت زمان:
ورودی نامعتبر
مشخصات محل مورد تقاضا:
آدرس دقیق پستی:
ورودی نامعتبر
کد تلفن :
ورودی نامعتبر
فکس:
ورودی نامعتبر
صندوق پستی:
ورودی نامعتبر

نام شرکت/موسسه
ورودی نامعتبر
تاریخ ثبت
ورودی نامعتبر
نام ونام خانوادگی مدیرعامل
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
وضعیت خدمت سربازی
ورودی نامعتبر
شماره ملی
ورودی نامعتبر
نام استان
ورودی نامعتبر
تلفن: (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه: (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل:
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت:
ورودی نامعتبر
مدت زمان:
ورودی نامعتبر
نام محل فعالیت و آدرس:
ورودی نامعتبر
توضیحات:
ورودی نامعتبر
نام محل:
ورودی نامعتبر
نام استان:
ورودی نامعتبر
تلفن :
ورودی نامعتبر
کد پستی:
ورودی نامعتبر
کد امنیتی (*) کد امنیتی

ورودی نامعتبر

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

  آدرس کارخانه: میناب، کیلومتر 12 جاده میناب – جاسک، صنایع غذایی کلثوم کاملیا

  مدیرعامل: 09179458601 , خانم ذاکری

  مدیر فروش: 09365752258 , آقای خوجه دادی

 ایمیل: